Privacy verklaring

Gebruik van persoonsgegevens verzameld op de website

Bike Design Benelux verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te waarborgen van de inlichtingen die de Internetgebruiker bezorgd heeft door formulieren op deze Website in te vullen.

De persoonsgegevens die Bike Design Benelux verzamelt, zijn noodzakelijk voor het commercieel beheer in het kader van:

het gebruik van de functie “Contact / Ons contacteren / Contacteren”;
het beheer van uw persoonlijke account (“Mijn Account”)
het gebruik van de functie “Doorsturen aan een vriend(in)”;
een abonnement op de periodieke nieuwsbrieven;
inschrijving en deelname aan discussieforums of plaatsen van waarderingen.

Het verplichte karakter van de gevraagde gegevens wordt aangegeven; wanneer u niets antwoordt, zal uw aanvraag niet in behandeling genomen worden.

Bestemming van de persoonsgegevens verzameld op de website

Deze inlichtingen zijn bestemd voor Bike Design Benelux en haar partners.

Persoonsgegevens verzameld op de Website zullen niet gedeeld worden met derden - natuurlijke of rechtspersonen.

Deze inlichtingen en gegevens worden tevens om veiligheidsredenen bewaard, om de wetgeving en reglementering terzake te respecteren.

Recht op toegang, wijziging, verzet en schrapping

Met uw toegangscode en paswoord hebt u op elk moment toegang tot uw persoonsgegevens, zodat u deze kunt wijzigen via de website. U kunt tevens vragen om gratis toegang te krijgen en eventueel de schrapping te vragen van al uw persoonlijke gegevens uit onze databank. Daarvoor volstaat het ons een schriftelijk verzoek met een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen op het volgende adres:

Bike Design Benelux bvba
Industriezone Hoogveld
Vriesenrot 14
9200 Dendermonde (België)

In dat geval doen wij het nodige om zo snel mogelijk gevolg te geven aan uw vraag.

Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?

Het nummer van de kredietkaart of bankkaart, dat u ingeeft bij het plaatsen van een bestelling op onze website, wordt ons via Internet gecodeerd gecommuniceerd. Wij gebruiken het online betaalsysteem Pay.nl, dat beantwoordt aan de hoogste normen inzake beveiliging.

Andere persoonsgegevens ontvangen wij op een niet-beveiligde wijze. Wij hebben echter een beveiligingspolitiek opgelegd aan onze partners opdat de servers die uw persoonsgegevens opslaan, voor zover mogelijk verhinderen dat uw gegevens:

- ongeöorloofd worden geconsulteerd of gewijzigd,
- ongerechtmatig worden gebruikt of verspreid
- onwettig worden vernietigd of onopzettelijk verloren gaan

Onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens hebben de verplichting daar strikt vertrouwelijk mee om te gaan.

Opmerking inzake minderjarigen

Indien u minderjarig bent (leeftijd minder dan 18 jaar), mag u onze website niet gebruiken en verzoeken wij u ons uw persoonsgegevens niet mee te delen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website van Bike Design Benelux is de bvba Bike Design Benelux die deze website beheert en waarvan de maatschappelijke zetel in België gevestigd is op Vriesenrot 14 te 9200 Dendermonde.

De Manager van de website van Bike Design Benelux is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen over de bescherming van uw privacy. Voor alle vragen over uw persoonsgegevens kan u hem contacteren door hem een e-mail te sturen op het volgende adres: info@bike-design.be.

Algemene inlichtingen

Wij streven er altijd naar dat het gebruik van uw persoonsgegevens strikt overeenstemt met de wetgeving van toepassing in België en in de Europese Unie, met name:

- de Belgische Wet van 8 december 1992 (Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer), laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998
- de Europese Richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Gelieve te noteren dat wij elke aansprakelijkheid afwijzen voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.